Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe een collectieve houding ontstaat bij opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoering van Best Value projecten in Nederland. De collectieve houding is een relatie tussen organisaties die gebaseerd is op reputatie, doelvervlechting, wederzijdse afhankelijkheden en vertrouwen. Conflicten in publiek-private samenwerkingen (PPS) kunnen uitgebannen worden door middel van het realiseren van de collectieve houding. De Best Value Aanpak (BVA) is een methode waarmee met name infrastructurele faciliteiten gerealiseerd worden door een private partij die op basis van kwaliteit en kosten als expert geïdentificeerd wordt. Deze methode is onderscheidend omdat de BVA het proces voorschrijft waarin de expert, als opdrachtnemer, de inhoud van het contract bepaalt en de leiding heeft in het project. Door middel van interviews met respondenten die als opdrachtgever en Best Value adviseur betrokken waren bij projecten is een meervoudige casestudy vormgegeven. Dit onderzoek wijst uit dat het motief achter Best Value en de principes van Best Value bepalend zijn voor de houding die vervolgens ontstaat. Indien het motief achter Best Value samenwerken was, is in dit onderzoek een collectieve houding zichtbaar in de uitvoeringsfase. Wanneer het motief niet samenwerken was (andere motieven waren innovatie en efficiëntie in dit onderzoek), is in één casus de collectieve houding alsnog tot stand gekomen omdat de Best Value principes procesmatig ingestoken zijn in plaats van inhoudelijk. De collectieve houding was in dit onderzoek een middel om het doel, innovatie, te bereiken.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr.ir. J. Eshuis, R. Warsen, MSc.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46527
Series Public Administration
Citation
Verhaar, Wessel. (2019, February 19). DE COLLECTIEVE HOUDING IN BEST VALUE PROJECTEN. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46527