EU-lidstaten bepalen zelf of, en zo ja, onder welke voorwaarden kernenergie een bijdrage aan de nationale energievoorziening levert. Dit onderzoek analyseert de mogelijke invloed van de ramp in Fukushima (2011) op het gebruik van kernenergie in Duitsland en Nederland. De centrale vraag luidt: Welke factoren beïnvloeden het maatschappelijke draagvlak voor het gebruik van kernenergie? De volgende factoren kunnen invloed hebben op de mate van maatschappelijk draagvlak voor kernenergie: - veiligheid van kernenergie; - leveringszekerheid van kernenergie; - kosten van kernenergie; - beslissingen van andere overheden; - energie- en klimaatdoelstellingen; - politieke of maatschappelijke gebeurtenissen; - macro-economische factoren; - media en influencers; - bestuurlijke indeling van een land; - nationale cultuur van een land. Dit onderzoek kijkt naar de nationale cultuur van een land. Conclusie: de tien factoren beïnvloeden elkaar in min of meerdere mate. De cultuur van een land is van invloed op het maatschappelijk draagvlak voor kernenergie.

Additional Metadata
Keywords - kernenergie, - nuclear energy, - kernenergiebeleid, - draagvlak, - cultuur, - Fukushima
Thesis Advisor Dr. J.L.M. Hakvoort, Dr. M.A. Beukenholdt-ter Mors
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47317
Series Public Administration
Citation
Lafort, Charlotte. (2019, April 5). DRAAGVLAK VOOR KERNENERGIE. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47317