De antropologische filosofie van Peter Sloterdijk zoals deze te vinden is in zijn boek 'Je moet je leven veranderen' (2009) wordt in deze scriptie geanalyseerd, behandeld en vergeleken met denkers als Marx, Virno en Sennet, waarmee hij tevens kritisch bekeken kan worden. Sloterdijks conceptie van de mens is dat er niet zoiets als 'de mens'. Zijn essentie is niet gegeven. Hij moet zelf bepalen wat hij is en dat doet hij in de 21ste eeuw volgens Sloterdijk in de oefening. Dit is een specifieke handeling met als doel deze in de toekomst ook goed te kunnen uitvoeren.