Projecten in het ruimtelijk domein worden gekenmerkt door complexiteit, vanwege een veelvoud aan betrokkenen, conflicterende belangen en onverwachte gebeurtenissen met een grote impact op het projectverloop. Dit kan leiden tot vertragingen in het project. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van ingenieurs- en adviesbureau Movares, die in deze complexe omgeving werkt aan opgaven voor een publieke opdrachtgever en waarbij meerdere bestuurlijke partijen zijn betrokken. Het doel van het onderzoek is het analyseren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het onderzoeken van de invloed hiervan op de projectmanagementstrategieën en procesmanagementstrategieën die door een opdrachtnemer worden aangewend, en het onderzoeken van de invloed van managementstrategieën van een opdrachtgever en opdrachtnemer op de procesmatige resultaten bij de bestuurlijke partijen. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen over hoe Movares vanuit haar rol kan bijdragen aan een beter procesverloop tussen opdrachtgever en bestuurlijke partijen. De onderzoeksvraag is als volgt: Hoe beïnvloedt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de projectmanagementstrategieën en procesmanagementstrategieën van de opdrachtnemer en hoe beïnvloeden de managementstrategieën van opdrachtgever en opdrachtnemer de procesmatige resultaten bij de bestuurlijke partijen in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de A27: verbreding traject Houten-Hooipolder? Dit onderzoek betreft een meervoudige casestudy, waarbij data is verzameld middels diepte- interviews en een documentenstudie. Diepte-interviews zijn afgenomen bij opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuurlijke partijen. Uit het onderzoek volgt dat een systeemstaat en een externe gebeurtenis invloed hebben op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast volgt dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een casus invloed heeft gehad op de managementstrategieën die opdrachtnemer heeft aangewend. Uit het onderzoek volgt niet dat de managementstrategieën van de opdrachtnemer invloed hebben gehad op de (veranderende) relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In een casus zijn de managementstrategieën gedurende het project aangepast aan de staat waarin het systeem zich bevond. Deze managementstrategieën hebben echter op hun beurt geen invloed gehad op de systeemstaat. Uit dit onderzoek volgt dat procesmanagementstrategieën leiden tot positieve procesmatige resultaten bij de bestuurlijke partijen. Projectmanagementstrategieën leiden deels tot positieve procesmatige resultaten en deels tot negatieve procesmatige resultaten. Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen om in projecten managementstrategieën aan te passen aan de staat waarin een project zich op dat moment bevindt. Procesmanagement wordt geadviseerd, wanneer er sprake is van te veel stabiliteit of inertie. Bij te veel stabiliteit komt het project niet goed op gang, wat ten koste gaat van het tijdig behalen van resultaten. Projectmanagement wordt geadviseerd, wanneer er sprake is van te veel dynamiek of chaos. Daarnaast wordt geadviseerd om vooraf heldere verwachtingen te scheppen over de rol en invloed van bestuurlijke partijen in projecten en om de inbreng van deze partijen te structureren. Tevens wordt aanbevolen aan adviseurs om politiek-bestuurlijke sensitiviteit een nadrukkelijkere plaats te geven en aandacht te besteden aan de inzet van personen voorafgaand aan en tijdens projecten.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr.ir. J. Eshuis, R. Warsen, MSc
Persistent URL hdl.handle.net/2105/51041
Series Public Administration
Citation
Stegewans, Larissa. (2019, October 11). Dynamiek in het fysieke domein. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51041