Deze scriptie gaat over de toepassing van een specifiek HRM instrument, namelijk duurzame inzetbaarheidsbeleidsinitiatieven [DIBI’s] bij de Rijksoverheid. Het onderzoek is gestart met de onderzoeksvraag: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in duurzame inzetbaarheidsbeleidsinitiatieven gericht op opleiden van verschillende onderdelen binnen de Rijksoverheid en hoe kunnen deze verschillen en overeenkomsten worden verklaard? De belangrijkste conclusie is dat het instrument in verschillende omstandigheden verschillend wordt toegepast. In de scriptie zijn verschillende typen onderscheiden: groen, wit, geel en blauw (De Caluwé, 1998). de visie (ingebed en ad hoc), rol van de leidinggevende (mens- en organisatiegericht), ontwikkelrichting (doorstroming en interne groei) en formalisering (individueel en samenwerking). De verschillende ‘kleuren’ DIBI’s passen bij organisaties met verschillende kenmerken. Deze kenmerken kunnen worden verklaard door twee theoretische stromingen, het functionalisme en het institutionalisme. Het functionalisme ziet de samenleving als complex systeem waarin individu, organisatie en instituten hun eigen functie vervullen om zo stabiliteit te creëren. Het institutionalisme richt zich op de structuren binnen en tussen organisaties, deze structuren zorgen voor kaders (Macionis & Plummer, 2012). Om de DIBI’s verder te categoriseren is het kleurdrukdenken gebruikt. Als de kleuren DIBI’s bekeken worden in combinatie met de DIBI’s wordt er gezien dat functionalistische DIBI’s de kleuren groen en wit kennen. Institutionalistische DIBI’s kennen de kleuren blauw en geel. Dit is een aanvulling op de gevonden literatuur over de verschillende lagen die zijn te onderscheiden als het om DIBI’s gaat. Niet alleen de lagen verklaren het verschil, maar ook het type organisatie en het daarbij vanuit het kleurdrukdenken passende type DIBI. Deze conclusies zijn tot stand gekomen na small inductive qualitative multiple case study bij twee uitvoerende rijksorganisaties, vijf departementen en één Hoog College van Staat, waarbij gebruik is gemaakt van semigestructureerde interviews met 14 respondenten en analyse van bestaande documenten. De bevindingen zijn gecategoriseerd en geordend op basis van inzichten uit de HRM literatuur. Er zijn in de literatuur drie lagen gevonden waarop duurzame inzetbaarheidsinitiatieven ingezet kunnen worden en ook kunnen verschillen, namelijk op individueel niveau, managementniveau en organisatieniveau (InternetSpiegel, 2015). De conclusies hebben ook aanleiding gegeven tot twee concrete beleidsaanbevelingen over de inzet van DIBI’s. De eerste aanbeveling is het opzetten van een rijksbreed shared learning centre. Hier kunnen alle DIBI’s in samengebracht worden en doordat alle kleuren DIBI hierin vertegenwoordigd zijn heeft het altijd raakvlakken met de diverse organisaties. De tweede aanbeveling is om rekening te houden met de aard van de organisatie (functionalistisch of institutionalistisch) en hier vervolgens zorgvuldig een DIBI bij te kiezen op basis van het kleurdrukdenken en de bijbehorende kenmerken.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. T. Janssen, Dr. V.M.F. Homburg
Persistent URL hdl.handle.net/2105/51048
Series Public Administration
Citation
Pluijm, Mirjam van der. (2019, October 29). Dibi's bekennen kleur. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51048