De Nederlandse overheid heeft al enkele jaren problemen met grootschalige ICT-projecten die het budget overstijgen en meer tijd nodig hebben dan gepland. Hiervoor is de organisatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) in het leven geroepen. Dit onderzoek kijkt naar het verloop van de implementatie van deze ICT-projecten. Het doel van het onderzoek is het verklaren van het verloop van grootschalige ICT-projecten na een BIT-advies. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kunnen verschillen in het verloop van de implementatie van grootschalige ICT-projecten worden verklaard door middel van variabelen uit de ICT-governance en ICT-risicomanagement literatuur? Om een antwoord te kunnen vormen voor deze onderzoeksvraag zijn er interviews afgenomen bij vier ICT-projecten, namelijk Phoenix+, de Directe Financiering van Kinderopvang, de Investeringsagenda en de Realisatie Doelarchitectuur Inning. Uit de resultaten is gebleken dat het anticiperen op de risico’s een positieve invloed heeft op het verloop van de implementatie. Wanneer dit niet aanwezig was, is het project niet succesvol gebleken. Hierdoor kan de conclusie getrokken worden dat het anticiperen op de risico’s van belang is voor goed verloop van de implementatie van grootschalige ICT-projecten. Op basis van deze conclusie wordt aanbevolen om voor elk risico een plan van aanpak klaar te hebben liggen om zo de impact te minimaliseren. Ook is het belangrijk om transparant te zijn over alles wat er goed en slecht gaat binnen deze ICT-projecten. Een kwantitatief onderzoek om deze resultaten te onderbouwen zou een mogelijk vervolgonderzoek zijn. Daarnaast is een onderzoek mogelijk naar de best-practices van het anticiperen op risico’s.

Dr. T. Beukenholdt-ter Mors, Dr. J. Hakvoort
hdl.handle.net/2105/56513
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Bianca van der Molen. (2021, April 9). Implementaties van grootschalige ICT-projecten met BIT-adviezen. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56513