“In 2019 werd de menselijke wereld opgeschrikt door COVID-19. Zoönosen als COVID-19 komen niet ex nihilo tot stand, maar zijn gerelateerd aan de menselijke omgang met de natuur op planeet Aarde. Desondanks worden er nauwelijks persoonlijke (actieve) maatregelen genomen aangaande de toenemende dreiging van zoönosen. Er is vooral sprake van onpersoonlijke (passieve) wijzing naar anderen. Er wordt een beroep gedaan op instituties als de overheid en de wetenschap voor ‘oplossingen’ buiten de persoonlijke activiteit van het individu om. Aan de hand van Friedrich Nietzsche wordt deze gang van zaken in deze thesis overdacht. Nietzsche doet een beroep op zelf waarden scheppen en persoonlijk stelling durven nemen. Zijn filosofie is anti-dialectisch en opteert vandaaruit voor een herwaardering van alle waarden: een vernatuurlijking van de mens. Inzake onze omgang met dieren blijven we lijden aan de gedachten, maar maken we geen keuze om te bloeien.”