Om als Randstad een concurrerende positie in de mondiale kennisecono-mie te krijgen, is het van belang om een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te bieden voor kenniswerkers. Deze kenniswerkers bestaan in toenemende mate uit tweeverdieners met kinderen, die zorg en arbeid combineren. Het is een opgave om, binnen de verdichtingsopgave van de Randstad, stedelijke woonmilieus te realiseren die aantrekkelijk zijn voor gezinnen van kenniswerkers. Tegelijkertijd zien we een tendens van herwaardering van de stad onder een deel van de gezinnen, met name onder hoogopgeleide tweeverdieners met kinderen. De centrale vraag in dit onderzoek is op welke wijze bij een binnenstede-lijke gebiedsontwikkeling ingespeeld kan worden op de woonvoorkeuren van hoogopgeleide tweeverdieners met kinderen?

Winden, W. van
hdl.handle.net/2105/10312
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Arendonk, W. van. (2010, July). Gezin in de stad. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/10312