Voor dit onderzoek zijn in opdracht van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam zes structurele samenwerkingsverbanden tussen Rotterdamse culturele instellingen en (brede) scholen in beeld gebracht. Onderzocht is hoe de aanwezigheid van de cultuurcoach en diens cultuurlessen op verschillende niveaus (o.a. visie, draagvlak, uitvoering,) invloed heeft gehad op collega’s, leerkrachten, leerlingen en ouders van leerlingen. Resultaten laten zien dat er veel verbindingen ontstaan tussen school en culturele instelling, maar dat de invloed op school groter is dan binnen de culturele instelling van de cultuurcoach. Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat het draagvlak voor cultuureducatie aan beide kanten wordt vergroot, visies smelten samen, kinderen worden zelfverzekerder en het inzicht dat langdurige en structurele samenwerkingsverbanden een grote meerwaarde hebben is nu permanent verankerd in zowel de brede school als de culturele instelling.

, , , ,
Eijck, Dr. C.J.M. van
hdl.handle.net/2105/10453
Sociologie van Kunst en Cultuur , Master Arts, Culture & Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

Ahlers, S. (2011, August 31). Bridging the Gap. Master Arts, Culture & Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/10453