Probleemdefiniëring Het ledenaantal bij de Judo Bond Nederland (JBN) is in 2012 ten opzichte van 2010 met ruim 12000 afgenomen op een ledenbestand van 58000 (-20%). Door deze afname is er in 2010 en 2011 ruim €700.000 verlies geleden (begroting:€4.400.000). Bijkomend knelpunt zijn de zogenaamde ‘grijze leden’. De onderzoeksvraag luidt: wat is een effectieve marketingstrategie voor de Judo Bond Nederland om lange-termijngroei te realiseren? Conclusies Er is een grote afname in het aantal leden bij de JBN vanaf de leeftijdsgroep 4-11 (50%) naar de categorie 12-17 (20%). De verhouding tussen kinderen en volwassenen binnen de JBN (2 op 1) verschilt significant (1 op 4) van de sportmarkt: dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de ledenafname in de leeftijd van 12-17 jaar. De segmentatie door de JBN is onverklaarbaar en niet zoals in de algemene sportmarkt op basis van levensfase of sportbeleving. Door de onjuiste marktsegmentatie is het voor de JBN niet mogelijk de marketingstrategie optimaal af te stemmen op hun doelgroepen. Belangrijke aspecten bij de keuze voor judo zijn: ‘zelfvertrouwen opbouwen’, ‘weerbaarheid vergroten’, ‘samen spelen’ en ‘zelf verdediging aanleren’ (interne stimuli). Voor de consument belangrijke producteigenschappen zijn: ‘Fysiek contact’, ‘Leren Valbreken’, ‘Stoeien met regels’, ‘Motoriek verbetering’ en ‘Veelzijdigheid van beweging’. Deze kernwaarden komen onvoldoende tot uitdrukking in de marketingstrategie van de JBN. Bovendien worden de judoclubs onvoldoende ingezet in de uitvoering van deze marketingstrategie. De doelstelling van de JBN het ledenaantal met circa 15% in vier jaar te laten groeien is zonder een wijziging in de marketingstrategie en een gelijkblijvend marketingbudget niet realistisch. Aanbevelingen Product: voor een juiste marktsegmentatie dient de JBN de doelgroepen te segmenteren zoals dat in de sportmarkt gebruikelijk is. Promotie: in de categorie 4-12 jaar, focus op ledenwerving en hoge prioriteit. Aangepaste doelgroep 12-17 jaar hoge prioriteit geven en focus op behoud. Kernwaarden consument zullen duidelijk naar voren moeten komen in de marketingcommunicatie van de JBN. Distributie: overstappen naar indirecte distributie: product van de JBN via de clubs naar de individuele leden, waardoor ook het percentage ‘grijze leden’ wordt teruggedrongen. Lidmaatschapstructuur: er kan worden overwogen de JBN-contributiekosten door de judoclubs te laten afdragen aan de JBN. Tot besluit: Door het overnemen van deze aanbevelingen kan de rol van de JBN wijzigen in een voor de judoclubs voorwaardenscheppende positie.

,
Havranek, Drs Gerhard W.
hdl.handle.net/2105/13944
Business Economics
Erasmus School of Economics

Schallenberg, V.S. (2013, July 3). Judo Bond Nederland- Erop of eronder. Business Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/13944