Modellen die de werkelijkheid trachten na te bootsen, abstraheren in het algemeen van menselijke inbreng, emotie en gedrag en kennen vaak onrealistische uitgangspunten. Onder de noemer BF zijn er de laatste jaren in toenemende mate vraagtekens geplaatst bij het Capital Asset Pricing Model en het Black en Scholes model. Er zijn verschillende anomalieën ontdekt, waarvan de bekendste value, momentum en size zijn. Daarbij valt op dat er veel onderzoek wordt gedaan naar anomalieën bij aandelen, maar dat dit in veel mindere mate het geval is bij opties. Deze scriptie richt zich op de vraag of het mogelijk is om op basis van anomalieën, bovengemiddelde resultaten te behalen met behulp van optiestrategieën en daarmee de beperkingen van het B&S model te exploiteren.