In voorliggende masterscriptie is gekeken naar de effecten van de invoering van een Salary Cap, salarisplafond, in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, de NHL. De NHL is een goed beschreven, geconditioneerde omgeving en fungeert daardoor prima als een laboratorium om de effecten van een Salary Cap te bestuderen. De uitkomsten uit dit laboratorium worden vervolgens besproken aan de hand van de bestaande ‘Pay & Performance’-literatuur. Mogelijk is de Salary Cap als instrument waarin loon en prestaties aan elkaar gekoppeld worden een oplossing om de hoge beloningen van CEO’s in het bedrijfsleven te beteugelen.