Dit onderzoek is verkennend, kwalitatief, conceptueel en normatief van aard. Door toepassing van het gedachtegoed van Machiavelli worden bestaande inzichten over (in)effectief leiderschap toegepast op het domein van Jong Leiderschap. Het onderzoek leidt tot normatief gestoelde aanbevelingen over de wijze waarop jonge leidinggevenden ‘zouden moeten’ handelen om tot effectief(ver) leiderschap te komen. De normatieve aard van het onderzoek impliceert een brede benadering van het onderzoeksterrein, waarbij de resultaten van het onderzoek geacht worden generaliseerbaar te zijn voor het hele onderzoeksdomein (Verschuren & Doorewaard, 2007:162).

Ben Wempe, Job Hoogendoorn
hdl.handle.net/2105/14493
Leiderschap, Management & Bestuur
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Stephan van Dijk. (2012, September 7). Machiavelli voor het jong leiderschap van vandaag. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/14493