Ontwikkeling van het financieel economisch perspectief In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstond een periode van privatisering en deregulatie van de financiële sector in de Verenigde Staten. Met economische groei als motief hielden publieke en private organisaties een systeem in stand dat in essentie gebaseerd was op de veronderstelde waardetoename van onroerend goed. In dit systeem ontstond een reeks complexe financiële producten die door de opkomst van internet technologieën razendsnel verhandeld konden worden. De veronderstelde winstverwachting was groot en de hebzucht van betrokken organisaties leidde tot een dermate drang naar het gene-reren van winst dat de belangen van de sociale omgeving daar ondergeschikt aan raak-ten. Ook verzekeraars participeerden in dit spel en verkochten op grote schaal risicovolle financiële producten waarbij zij door gebrek aan regulering onvoldoende middelen voor eventuele verliezen reserveerden.

Ben Wempe, Juup Essers
hdl.handle.net/2105/14524
Leiderschap, Management & Bestuur
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Erik van Rietschoten. (2013, September 11). Een gebed tot de Grote God van Geld. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/14524