In dit paper doe ik onderzoek naar de noodzaak van een wettelijke verankering van een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners in de Wet op het financieel toezicht. Om tot beantwoording van de probleemstelling te komen zet ik eerst het huidige kader van wet- en regelgeving uiteen. Vervolgens bespreek ik de rechtvaardiging van zorgplichten vanuit economisch en ethisch perspectief. Ik concludeer dat verankering van de algemene zorgplicht niet noodzakelijk is en bovendien afbreuk doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de consument en het leerstuk van eigen schuld. Civiele rechters en de AFM zullen bij het interpreteren van de norm op één lijn moeten zitten om rechtsonzekerheid te beperken.

Additional Metadata
Keywords algemene zorgplicht, finacieel toezicht
Thesis Advisor Doelder, Mr. R.J. de
Persistent URL hdl.handle.net/2105/14986
Series RePub (University Library)
Citation
Wissen, F.T.J. van (Falco). (2013, August). Een algemene zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht. RePub (University Library). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/14986