In 2012 werden de boeken ‘Vijftig tinten grijs, donkerder en vrij’ van E.L. James wereldwijd een groot succes. De trilogie gaat over het liefdesverhaal tussen Anastasia Steel en Christian Grey waarbij regelmatig wordt verteld over hun seksuele escapades. Christian heeft een voorkeur voor sadomasochistische seks (SM) en hij wil graag dat Anastasia zijn voorkeur deelt. Hoewel het literaire genre romantische fictie normaliter nauwelijks aandacht krijgt in dagbladen staan kranten nu vol van de artikelen over de trilogie. Niet alleen het succes wordt vermeld maar ook wordt de seksuele inhoud van de boeken besproken. In dit onderzoek staat de gehele verslaggeving over de ‘Vijftig tinten’ trilogie centraal waarbij de maatschappij-kritische en literatuur-kritische perceptie geanalyseerd wordt. Daarnaast wordt een cross-nationale vergelijking gemaakt tussen kwaliteitskranten uit Engeland, de Verenigde Staten en Nederland. Het onderzoek wordt ingekaderd door verschillende theorieën die zowel het gehele literaire veld belichten als de romantische fictie. Zo komt de veldtheorie van Bourdieu aan de orde en worden verschillende literaire actoren besproken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van onderzoeken die in voorgaande jaren de behandeling van kunst in kranten hebben onderzocht. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste thematieken die kenmerkend zijn voor romantische fictie en wordt de ‘Vijftig tinten’ trilogie in dit genre geplaatst. Aan de hand van dit kader is een methode ontwikkeld waardoor de krantenartikelen geanalyseerd konden worden. De onderzoeksmethode bestaat uit een kwantitatief codeerformulier en een kwalitatieve analyse van verschillende thema’s. Hierbij waren 97 dagbladartikelen betrokken. Uit Nederland zijn 33 artikelen afkomstig, uit Engeland 40 en uit de VS 24. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag, op welke wijzen wordt de ‘Vijftig tinten’ trilogie van E.L. James besproken in kwaliteitskranten uit de Verenigde Staten, Engeland en Nederland en hoe kunnen eventuele verschillen worden geduid? Geconcludeerd kan worden dat de verslaggeving verschild per land. Waar dagbladen uit de VS en Engeland juist vooral schrijven vanuit een heteronoom perspectief doen de Nederlandse dagbladen dit vaker vanuit een autonoom perspectief. Daarnaast kennen de Nederlandse artikelen meer inhoudelijke kritieken op de traditionele rolpatronen in de trilogie. In mindere mate is dit terug te zien in de Engelse en de Amerikaanse artikelen. Tot slot worden de Nederlandse artikelen gekenmerkt door een grof en expliciet seksueel taalgebruik. Dit terwijl alle dagbladen uit de drie landen het thema seksualiteit bespreken.

, , , , , , , , , ,
Berkers, P.P.L
hdl.handle.net/2105/15210
Sociologie van Kunst en Cultuur , Master Arts, Culture & Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

Bezemer, J. (2013, August 30). De Droom van een Uitgever. Master Arts, Culture & Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/15210