Het bezoeken van een bepaalde film- of boeklocatie wordt gezien als een hype. Deze vorm van toerisme begon al in de 18e eeuw waarbij toeristen plekken bezochten die verbonden waren aan bekende schrijvers en dichters. Het aantal plekken dat om deze reden werd bezocht breidde zich mede door de opkomst van film en televisie verder uit. In dit onderzoek wordt het fenomeen mediatoerisme onderzocht door naar de locatie en de bezoekende toerist te kijken. Er is hierbij specifiek gekeken naar de effecten van verschillende beleidskeuzes met betrekking op mediatoerisme op de beleving van de toerist. Dit middels een casus van drie aan Jane Austen gerelateerde locaties, namelijk Chatsworth, Lyme Park en Stoneleigh Abbey. Deze locaties bevatten zowel relaties met het leven van Jane Austen, haar boeken als met de verfilmingen hiervan. Door het afnemen van interviews met bezoekers en het management van de locaties en door het observeren van de locaties kan er het volgende worden gezegd. Beleid met betrekking tot mediatoerisme heeft op verschillende wijze effect op de ervaring van de toerist. Er zijn in deze specifieke casus twee vormen van beleid zichtbaar. Allereerst wordt er gebruik gemaakt van een actief en concreet beleid wat leidt tot een grotere mate van herbeleving en het opzoeken van grenzen bij de toeristen. Ten tweede bestaat er een meer passief en abstract beleid wat leidt tot het ervaren van nostalgie of een bepaalde sfeer die verband houdt met Jane Austen. Achter de keuze voor één van deze vormen van beleid zitten drie bepalende factoren, dit zijn de financiële situatie van de locatie, concreet bewijs voor de relatie met Jane Austen en een relatie met de juiste verfilming. De verschillende manieren waarop media-toeristisch beleid wordt uitgevoerd heeft vooral invloed op de fans van Jane Austen. Zij prefereren een authentieke locatie boven een geregistreerde ervaring. De fans lijken genoeg te hebben aan alleen een herkenning van een plek of sfeer gerelateerd aan Jane Austen. Een uitzondering hierop is het verkrijgen van nieuwe informatie over Jane Austen, geregisseerde ervaringen met nieuwe informatie worden wel gewaardeerd. Tenslotte heeft ook de manier waarop de organisatie is georganiseerd effect op de manier waarop de bezoeker een locatie ervaart. Dit wordt dan vooral bepaald door de communicatie die voorafgaand aan het bezoek wordt gegeven, de gestructureerdheid van de locatie en professionaliteit van de medewerkers.

, , , , , , , , , , , , ,
Reijnders, S.L.
hdl.handle.net/2105/15232
Sociologie van Kunst en Cultuur , Master Arts, Culture & Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

Kamp, I. van de. (2013, August 30). Beleid en beleving in Austenland. Master Arts, Culture & Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/15232