Dit is een kwalitatief onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop de Kunsthal Rotterdam en het Rijksmuseum Amsterdam invulling hebben gegeven aan de politieke beleidswensen van het Nederlandse cultuurbeleid in de periode 1992 – 2012. Hiertoe zijn beleidsanalyses uitgevoerd van 5 Nederlandse cultuurnota’s, 13 jaarverslagen van de Kunsthal en 16 van het Rijksmuseum. Het onderzoek laat zien dat de Kunsthal invulling geeft aan de politieke uitgangspunten op zowel korte als langere termijn, terwijl het Rijksmuseum uitsluitend invulling geeft aan de politieke doelstellingen op de langere termijn. Het flexibele beleid van de Kunsthal is sterk op de markt georiënteerd en vertoont vele raakvlakken met de politieke beleidswensen van het Nederlandse cultuurbeleid en de verzakelijking van de culturele sector. Het Rijksmuseum wordt daarentegen beperkt in de invulling van de politieke beleidswensen door het nationale belang van het museum en de directe overheidsbemoeienis. Met een 'reactieve' beleidsontwikkeling en -­‐voering geeft het Rijksmuseum invulling aan de bredere politieke doelstellingen van het Nederlandse cultuurbeleid, maar accentverschillen tussen de onderzochte beleidsperiodes krijgen geen of nauwelijks invulling in het beleid.

, , , , ,
Eijck, C.J.M. van
hdl.handle.net/2105/15233
Sociologie van Kunst en Cultuur , Master Arts, Culture & Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

Leeuwen, S.L. van. (2013, August 30). Gewenst: financieel en maatschappelijk draagvlak. Master Arts, Culture & Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/15233