De komst van de marktwerking in de zorg heeft veel invloed op de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De tijden van de passieve zorgverzekeraar zijn voorbij. De groeiende macht van de zorgverzekeraar en de invloeden uit de omgeving, hebben invloed op de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De theorie van de principaal-agent relatie is gebruikt om de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar te typeren. Uit de literatuur kwamen verschillende kritiek punten op de principaal-agent theorie aan de orde. Deze zijn opgenomen in de onderzoeksvragen. Aan de hand van de principaal-agent theorie en de verschillende kritiek punten daarop, is een documentanalyse uitgevoerd waarna verschillende interviews zijn afgenomen. Uit het documentenonderzoek kwam naar voren dat in het tijdperk vóór de introductie van de marktwerking, de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar anders was dan nu. De zorgaanbiederwas machtiger en de zorgverzekeraar ervoer weinig belangen bij de zorginkoop. Al snel kreeg de zorgverzekeraar meer belangen en macht toen zij in 2006 de rol kreeg van actieve zorginkoper op de zorginkoopmarkt. Met de komst van de DBC’s en later de DOT, kreeg de zorgverzekeraar meer inzicht in de kostenstructuren waardoor de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar veranderde. Uit de verschillende interviews kwamen dezelfde resultaten. Het nieuwe zorgstelsel heeft voor hardere, scherpere en intensievere onderhandelingen gezorgd wat druk uit oefent op de relatie. Echter zijn de onderhandelingen tot nu toe altijd blijven bestaan door de wederzijdse afhankelijkheid die beide partijen ervaren. Concluderend wordt gezegd dat de veranderingen op de zorginkoopmarkt groot zijn. Invloeden van buitenaf zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Daarnaast is de principaal-agent theorie niet de juiste theorie om de relatie tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder te typeren. De aanvullingen van de Stewardship theorie op de principaal-agent theorie zijn een betere weerspiegeling van de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De gevonden resultaten kunnen gebruikt worden voor verder onderzoek en eventueel vervolg onderzoek moet grootschaliger aangepakt worden met het uitgangspunt van de Stewardship theorie.

Additional Metadata
Keywords Zorgaanbieder, Zorginkoopmarkt, zorgverzekeraar, DBC/DOT
Persistent URL hdl.handle.net/131408, hdl.handle.net/2105/16463
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Maissan, F.M.J., & Bal, R. (2014, June 19). Veranderingen op de Zorginkoopmarkt. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16463