Het doel van deze scriptie is om te onderzoeken wat de invloed is van chronische ziekte en beperkingen op de kwaliteit van leven. Hiervoor zijn respondenten vanaf 55 jaar geselecteerd uit de dataset van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het jaar 2007 (N = 1597). Belangrijke variabelen zijn chronische ziekte, de beperkingvariabelen activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), beweging, horen en zien, en de kwaliteit van leven variabelen Physical Component Summary (PCS) en Mental Component Summary (MCS). Daarnaast zijn analyses ook nog gecorrigeerd met verstorende variabelen zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, samenstelling huishouden en hoogst voltooide opleiding. Uit de resultaten blijkt dat er een positief verband is tussen het aantal chronische aandoeningen en het hebben van beperkingen. Verder blijkt dat chronische aandoeningen een negatief verband hebben met zowel PCS als MCS, maar dan wel in mindere mate met MCS. Als het om het verband tussen beperkingen en kwaliteit van leven gaat, hebben alleen de ADL- en bewegingsbeperkingen een negatief significante invloed op kwaliteit van leven. Bij PCS gaat het om beide beperkingen en bij MCS gaat het alleen om ADL-beperkingen. En wanneer chronische ziekte bij deze analyse wordt betrokken, zijn het weer dezelfde beperkingen die net als chronische ziekte een negatieve invloed hebben op PCS en MCS. De invloed van ADL- en bewegingsbeperkingen op kwaliteit van leven is sterker dan de invloed van chronische ziekte op kwaliteit van leven. Uiteindelijk is het wel zo dat chronisch zieken met meer beperkingen een lagere kwaliteit van leven hebben dan chronisch zieken met minder beperkingen.

Additional Metadata
Keywords chronic condition, Quality of life, restriction, SF-12
Thesis Advisor Koopmans, G.T.
Persistent URL hdl.handle.net/131411, hdl.handle.net/2105/16466
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Ho, K.R. (2014, July 21). Chronisch zieken en beperking: Hoe is de kwaliteit van hun leven?. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16466