Inleiding Sinds in 1990 endovasculaire aneurysma reperatie (EVAR) werd geintroduceerd, ontwikkelde deze techniek zich snel tot één van de twee algemene behandelingen voor aorta aneurysma’s. De traditionele behandeling voor aorta aneurysma’s is open chirurgie (OS). Om de optimale strategie voor de behandeling van aorta aneurysma’s te bepalen, zijn verschillende kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) uitgevoerd. Het doel van deze studie was het geven van een overzicht van de KEA’s die tot nu toe zijn gepubliceerd over de vergelijking van electieve EVAR met electieve OS. Methode Drie databases (Pubmed, Embase, CRD) zijn systematisch doorzocht. Relevante artikelen uit de doorzoeking werden geselecteerd door onafhankelijke reviewers. De dataextractie werd uitgevoerd in vier stappen en de resultaten werden in tabellen gezet, zodat een overzichtelijke vergelijking gemaakt kon worden. Eerst werden de studie karakteristieken geëxtraheerd. Ten tweede werden de invoerparameters geëxtraheerd. Ten derde werden de sensitiviteitsanalyse, de uitkomsten en de conclusies geëxtraheerd. Ten vierde werd een kwaliteits beoordeling gemaakt aan de hand van Drummond checklist. Deze kwaliteitsbeoordeling werd ook gedaan door twee onafhankelijke reviewers. Resultaten De systematische doorzoeking en de daar op volgende selectie indentificeerde 13 artikelen die relevant waren voor deze review. De artikelen hadden verschillende studie karakteristieken en invoerparameters. De meeste studies concludeerde dat EVAR niet kosteneffectief was vergeleken met OS. Een minderheid van de studies concludeerde dat EVAR kosteneffectief was. De kwaliteit van de studies verschilde. De algemene kwaliteit van de studies werd beoordeeld als goed. Conclusie De gevonden economische evaluaties geven geen duidelijk antwoord op de vraag of EVAR meer kosteneffectief is vergeleken met OS. De kwaliteit van de studies in deze review was over het algemeen goed, maar de kwaliteit varierde wel. De kwaliteit van de studie is mogelijk van invloed op de uitkomsten en conclusies van de studies.

Additional Metadata
Keywords Systemetic review, EVAR, AAA, economic evaluation
Thesis Advisor Burgers, L.
Persistent URL hdl.handle.net/131412, hdl.handle.net/2105/16470
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Bochove van, C.A. (2014, July 15). Cost-effectiveness of open vs endovascular repair of abdominal aortoc aneurysm: a systemic review. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16470