Dit onderzoek is gedaan met de reden om een beter begrip van de manier waarop juridische en ethische aspecten worden geassocieerd met nanogeneeskunde in de patiëntenzorg te krijgen. Het veld van de nanogeneeskunde is er een die zeer uniek is in vergelijking met andere onderzoeksvelden. Het veld van de nanogeneeskunde heeft nog steeds vele vormen van onzekerheid en onbekende potentiële (lange termijn) effecten. Deze scriptie is geschreven om een informatieplatform voor het onderwerp te creëren dat beter toegankelijk is voor zowel de vertegenwoordigers van het juridisch gebied, alsmede de vertegenwoordigers van de medische sector. Het probleem dat deze scriptie probeert te adresseren is de gigantische kloof die er tussen de verschillende vakgebieden met betrekking tot het onderwerp van de nanogeneeskunde in de patiëntenzorg is. Door de verwerking van de beschikbare literatuur over het onderwerp nanogeneeskunde geschreven in het standpunten van de medisch specialist, de juridische specialist en de ethische specialist, heeft deze scriptie als doel om deze drie verschillende standpunten te verenigen. Wanneer deze drie standpunten kunnen worden verenigd, dan zal het probleem van het gebrek aan informatie minder groot wordt. Tijdens dit onderzoek is een grote hoeveelheid artikelen, rapporten en adviezen van verschillende deskundigen, onderzoekers en organisaties verzameld en beoordeeld op hun wetenschappelijke waarde en informatie. Deze gegevens zijn verwerkt door middel van een set van onderzoeksvragen die werden gebruikt om een kader voor de beschikbare informatie te creëren. Dit kader van deelvragen was bedoeld om een antwoord te creëren op de centrale onderzoeksvraag, welke juridische en ethische aspecten worden geassocieerd met nanogeneeskunde in de patiëntenzorg? Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat er een groot aantal juridische en ethische aspecten is dat verbonden is met nanogeneeskunde. De meeste houden verband met de mogelijkheid van onvoorziene risico’s en bijwerkingen. Deze aspecten omvatten het probleem van het niet-bestaan van een specifieke set van regels en voorschriften voor het gebied van de nanogeneeskunde en de ethische dilemma's die deze potentiële onzekerheden kunnen beïnvloeden. Van uitdagingen met betrekking tot de waardigheid van het individu tot het potentieel van mazen in de wetgeving als gevolg van het ontbreken van een regelgevend kader. Deze zijn allemaal heel verschillend van aard, maar ze hebben allemaal een ding in gemeen en dat is dat er nog steeds een grote mate van onzekerheid over het onderwerp bestaat. Of het nu gaat over de mogelijke risico's van de nanogeneeskunde, de manier waarop individuele rechten van mensen en hun privacy zal worden beïnvloed of hoe nanogeneeskunde op te nemen is in een juridisch kader. Veel is nog onduidelijk en verdere studies en onderzoek zijn nodig als de nanogeneeskunde ooit in de hedendaagse geneeskunde te implementeren moet zijn.

Additional Metadata
Thesis Advisor Noord van, T.
Persistent URL hdl.handle.net/131417, hdl.handle.net/2105/16484
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Bouwman, M. T. (2014, July 9). Legal and theical aspects associated with nanomedicine in patient care. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16484