Achtergrond: Een hartstilstand komt veel voor bij cardiovasculaire aandoeningen en wordt vaak veroorzaakt door aritmie. Met anti-aritmica of met een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) kan een hartstilstand voorkomen worden. Primaire preventie is gericht op het voorkomen van een hartstilstand voordat een levensbedreigende situatie zich voordoet. Het implanteren van een ICD is effectief wanneer de patiënt een verminderde pompfunctie heeft (ejectiefractie (EF) <35%) en een New York Heart Association classificatie van II-III Doel: Het realiseren van een systematisch overzicht van alle gepubliceerde studies die de kosteneffectiviteit van ICD in de primaire preventie van SCD hebben onderzocht. De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre is het rendabel, in termen van incrementele kosten per quality-adjusted life year (QALY) en / of gewonnen levensjaar (ICER), om een hartstilstand te voorkomen met een ICD vergeleken met een optimale medische behandeling bij patiënten met aritmie, voordat een hartstilstand optreed? Methode: De volgende databases zijn gebruikt om relevante kosteneffectiviteit studies te vinden: PubMed (MEDLINE), Centre for Reviews and Dissemination (CRD) waaronder Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) en Health Technology Assessment (HTA) vallen en EMBASE. De belangrijkste zoektermen waren: implanteerbare cardioverter defibrillator, hartritmestoornissen en hartstilstand. De publicaties zijn gescreend op titel en samenvatting (dubbel gescoord) en de volledige tekst. De geïncludeerde studies zijn beoordeeld op kwaliteit. Resultaten: De selectieprocedure begon met 2.352 artikelen en eindigde met 16 relevante publicaties over de kosteneffectiviteit van ICD. Alle opgenomen studies vergeleken ICD strategie met de conventionele medische behandeling. De kosteneffectiviteit analyses (KEA) en kosten utiliteit analyses (KUA) waren vrijwel altijd gebaseerd op klinische studies (CABG-Patch, DINAMIT, MADIT (I&II), DEFINITE, CAT, AMIOVIRT, MUSTT, COMPANION en SCD-HeFT). De incrementele kosten per gewonnen levensjaar liggen tussen de $24.500 en $235.000 en tussen €24.751 en €59.989. De incrementele kosten per gewonnen QALY liggen tussen $34.000 en $557.900 en tussen €29.530 en €71.428. De factoren die lagere ICER’s veroorzaken waren: EF ≤ 30, NYHA-classificatie II en leeftijd ≥ 65. Conclusie: Sommige studies concluderen dat de ICD kosteneffectief is in vergelijking met de conventionele medische behandeling. Echter, de resultaten van andere analyses concludeerde het tegenovergestelde. Deze verschillen worden veroorzaakt door verschillen in patiënten, kosten en klinische effectiviteit. Daarom is het nodig om de gegevens over 3 kosten effectiviteit en klinische effectiviteit van patiënten met verschillende risicoprofielen te verzamelen.

Additional Metadata
Keywords Implantable cardioverter-defibrillator, amhythmia, sudden cardiac death, cost-effectivness
Thesis Advisor Bargers, L.
Persistent URL hdl.handle.net/131418, hdl.handle.net/2105/16485
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Schothorst van, M.G. (2014, July 2). Systematic review: cost-effectiveness of the use of. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16485