De hoofdonderzoeksvraag die aan dit rapport ten grondslag ligt is: Hoe is voor gemeentelijke overheden tijdelijk ruimtegebruik als een strategisch ruimtelijk planningsprincipe in te zetten en welke handelingsperspectieven van de overheid horen daarbij? De aanleiding voor deze vraag ligt in de constatering dat tijdelijk ruimtegebruik de afgelopen jaren in Nederland steeds vaker een alternatief is voor een vastgelopen gebiedsontwikkeling. Tijdelijk ruimtegebruik wordt echter nog vaak gezien als ‘tussenoplossing’ voor een gebiedsontwikkeling, maar lijkt ook op langere termijn waardevol op verschillende schaalniveaus en als een nieuwe ontwikkelingsmethodiek te passen binnen de veranderende context van gebiedsontwikkeling. Het principe van tijdelijk ruimtegebruik is echter in Nederland geen gemeengoed in de ruimtelijke ordeningspraktijk. De vraag is dan ook hoe tijdelijk ruimtegebruik als strategisch planningsprincipe is in te zetten door de gemeentelijke overheid.

, ,
Verheul, J.W.
hdl.handle.net/2105/17094
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Drosten, M. (2014, July). Andere tijden. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/17094