De aanleiding van dit onderzoek is enerzijds gelegen in de teruggelopen investeringsruimte van corporaties, en anderzijds in de veranderende regelgeving: maatschappij en politiek dirigeren de corporatie ‘terug naar de kerntaak’ (het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen). Ondanks de sterk gewijzigde omstandigheden heeft de corporatie in een aandachtswijk vanuit het perspectief van waarde-ontwikkeling alle belang bij verbetering van de wijk of buurt. Want juist in een aandachtswijk is het corporatiebezit hoog en lijkt de animo van derden tot investeren nihil. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe een corporatie de vernieuwing van een aandachtswijk onder de huidige omstandigheden – met minder geld en de focus op de kerntaak - op gang zou kunnen brengen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de beginfase van de vernieuwing. Actie van de corporatie moet er op zijn gericht dat andere – commerciële - partijen de transformatie verder vormgeven. De centrale vraag van dit onderzoek -‘Hoe kan een corporatie andere partijen uitnodigen tot/bij het doen van investeringen en zo de transformatie van een aandachtswijk op gang brengen?’ - is beantwoord op basis van literatuurstudie en casestudy onderzoek.

C.L. van der Flier
hdl.handle.net/2105/17650
Master City Developer
Erasmus School of Economics

H. Gründemann (Hilde). (2015, January 4). Sturen door uitnodigen. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/17650