Deze scriptie richt zich op een verdere empirische onderbouwing van de organisatie als institutie benadering en een vergroting van het inzicht in institutionele veranderingsprocessen. Hiervoor worden de theorie rondom strategische reactie en de theorie rondom de positie van de actor en divergente verandering gebruikt. Bestaande theorieen rondom deze onderwerpen zijn tot nog toe beperkt of niet empirisch onderbouwd. Deze studie onderzoekt enerzijds of de twee theorieen ondersteuning vinden in de empirie en anderzijds op welke wijze deze theorieen van nut kunnen zijn bij het begrijpen van institutionele verandering. Dit gebeurt door middel van kwalitatief onderzoek binnen een sterk geïnstitutionaliseerde organisatie die ingebed is in een sterk geïnstitutionaliseerd veld, maar waar toch strategische actie en verandering hebben plaatsgevonden. Uit dit onderzoek blijkt dat de organisatie als institutie benadering onmisbaar is bij het verklaren en begrijpen van complexe institutionele veranderingsprocessen en dat er empirische ondersteuning is voor de theorieen rondom strategische actie en de vorming van instituties vanuit de organisatie.

Additional Metadata
Keywords Instituties, Verandering, Praktijkbenadering, Organisatie als institutie, Strategische Actie
Thesis Advisor Mascini, Dr. P. (Peter), Oorschot Msc, I. van (Irene)
Persistent URL hdl.handle.net/2105/17909
Series Sociology
Citation
Blom, O. (Oth). (2012, October 30). Institutionele verandering: Een Holistische Praktijkbenadering. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/17909