Organisaties zijn continu blootgesteld aan een omgeving die in ontwikkeling is, zo is er altijd sprake van innovatie, de globalisering neemt toe en de economische mondialisering schrijdt voort. Om als organisatie mee te kunnen gaan met deze ontwikkelingen is het wenselijk dat er continu veranderingen plaatsvinden en dat deze leiden tot verbeteringen (De Waal, 2013). Uit diverse onderzoeken, waarvan Kotter (2008) de grondlegger is, is gebleken dat organisatieveranderingen vaak niet (volledig) slagen, dit komt veelal voort uit het gedrag van mensen. Om ervoor te zorgen dat er veranderingen plaatsvinden zal hierop ingespeeld moeten worden; de verandering begint bij het individu en heeft invloed op gehele teams (Katzenbach & Smith, 1993). Teams worden om die reden in een organisatie als belangrijk ervaren, niet alleen de organisatie en de werkzame individuen veranderen maar bij gevolg ook de teams. De vraag is nu welk vermogen een team heeft om te kunnen verbeteren, anders gezegd welke elementen zijn essentieel om als team verbetervermogen te bezitten? Om het verbetervermogen van teams te definiëren en meetbaar te maken is de volgende wetenschappelijke onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Wat is het verbetervermogen van teams?’

, , , , ,
Kuipers, Dr. B.S. (Ben), Buuren, Dr. M.W. van (Arwin)
hdl.handle.net/2105/18154
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Beusekom, M.G.P. van (Pieter). (2014, December 5). Verbetervermogen van teams. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/18154