Additional Metadata
Keywords overheidsbeleid, afval, milieubeleid, enquete, gft afval, chemisch afval
Persistent URL hdl.handle.net/2105/2797
Series Public Administration
Citation
scheiden moet geen lijden zijn; een onderzoek naar de relatie tussen het voorzieniningenniveau en scheidingsgedrag van kca en gft-afval. (1995, August). scheiden moet geen lijden zijn; een onderzoek naar de relatie tussen het voorzieniningenniveau en scheidingsgedrag van kca en gft-afval. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/2797