Additional Metadata
Keywords beleid, netwerken, veranderingen, welzijnssector, sociale vernieuwing, overheid, belangengroepen, pluralisme, corporatisme
Persistent URL hdl.handle.net/2105/3156
Series Public Administration
Citation
het beleidsnetwerk in beweging; een beleidsanalyse van de veranderingen in structurele interacties in de welzijnssector maatschappelijke opvang na de invoering van de TWSSV. (1997, August). het beleidsnetwerk in beweging; een beleidsanalyse van de veranderingen in structurele interacties in de welzijnssector maatschappelijke opvang na de invoering van de TWSSV. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/3156