Als gevolg van maatschappelijke veranderingen worden nieuwe vragen en eisen aan de gebiedsontwikkeling gesteld. Uit literatuurstudie blijkt dat: - er is sprake van een toenemende vraag naar flexibiliteit gedurende het ontwikkelproces; - het belang van samenwerking en het betrekken van verschillende actoren toe neemt; - binnen de gebiedsontwikkeling een toenemende behoefte ontstaat aan identiteit.

Dit onderzoek is geplaatst tegen de achtergrond van de verwachting dat een gebiedsontwikkelingsconcept een bijdrage kan leveren bij het beantwoorden van deze vragen.

Het gebiedsontwikkelingsconcept is in dit onderzoek gedefinieerd als het gezamenlijk gedragen beeld ten aanzien van de opgave van de gebiedsontwikkeling. Het vormt de grondgedachte of missie van een gebiedsontwikkelingsproject of –proces. Het is abstract en multi-interpretabel. Het is dus niet uitgewerkt, noch in programma, noch in ontwerp, noch financieel. Doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de rol van het gebiedsontwikkelingsconcept binnen het complexe proces van de gebiedsontwikkeling.

Braun, Dr. E. (Erik)
hdl.handle.net/2105/31755
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Diegenbach, S. (Simone). (2015, July). Gebiedsontwikkelingsconcept. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/31755