Deze scriptie gaat over het optimaliseren van de toepassing van het ‘instrument trendanalyse’. Het betreft een instrument dat bijdraagt aan het lokaliseren van archiefbestanden die van belang zijn in maatschappelijk opzicht. Een dergelijke exercitie heet over het algemeen 'het waarderen en selecteren van archieven'. Het instrument trendanalyse betreft een specifiek onderwerp dat betekenis krijgt in het perspectief van het huidige informatietijdperk en uitgelegd – en onderzocht – kan worden binnen de context van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en de aanverwante achterstand in de verwerking van kilometers archiefbestanden. Van 2009 tot en met 2012 leenden de Ministeries van VROM en VenJ zich als cases voor onderzoek naar de toepassing van het instrument trendanalyse. Een te maken stap in de optimalisatie van instrumenttoepassing ligt vervolgens in belangrijke mate besloten in het gebruik van inzichten uit verandermanagement. Het is aanbevelenswaardig om het instrument zoveel mogelijk als klassiek project te organiseren.

, , , , ,
Hakvoort, Dr. J. (Jan), Dulk, Dr. L. den (Laura)
hdl.handle.net/2105/32212
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Meijer, C.P. (Philip). (2012, November 30). Optimalisatie van het Instrument Trendanalyse. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32212