De Europese Unie speelt in toenemende mate een rol in onze maatschappij. In dit onderzoek is gekeken naar de scepsis over de Europese Unie, Euroscepsis genaamd. Met Nederlandse Tweede Kamerleden en Europarlementariërs is gesproken over de verschillen in eurosceptische sentimenten tussen 2005 (referendum over Europese Grondwet) en 2012 (Europese landencrisis) die bestaan onder Nederlandse burgers. De parlementariërs zien identiteit, een succesvolle tegencampagne en het unheimische gevoel wat veel Nederlanders aan het begin van dit decennium hadden als de belangrijkste verklaring voor de ‘nee-stem’ bij het referendum. In 2012 bepalen negatieve economische evaluaties, angst voor het verlies van banen door goedkope Oost-Europese werkkrachten en het Nederlandse belastinggeld dat naar noodlijdende Europese lidstaten verdwijnt het toenemende eurosceptische gevoel. De economische crisis is het centrale mechanisme dat voor de genoemde veranderingen heeft gezorgd. Nederland raakt steeds meer gepolariseerd over Europa: in de percepties van burgers is een ontwikkeling naar de extremen merkbaar.

, , , , ,
Edwards, Dr. A.R. (Arthur), Nispen, Dr. F.K.M. van (Frans)
hdl.handle.net/2105/32224
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Mijnans, R.L. (Roland). (2012, September 21). Euroscepsis: fact or fairytale in the eye of the beholder?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32224