In deze scriptie is onderzocht of verschillende vormen van schending van het psychologische contract door leidinggevenden, verschillende gevolgen hebben voor het deviante gedrag van werknemers. De drie typen schending die gebruikt zijn, zijn schending door een misverstand, schending op basis van overmacht en een bewuste schending. Het onderscheid hiertussen is gebaseerd op het motief van de leidinggevende. Er is een positief effect gevonden van schending op deviant gedrag. Ook bleek de mate van deviant gedrag te verschillen per type schending. Het verwachte positieve interactie-effect van frequentie op relatie tussen een schending van het psychologische contract en deviant gedrag werd niet gevonden. De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan de theorie dat de schending van het psychologische contract door de leidinggevende, leidt tot deviant gedrag op de werkvloer.

, ,
Koster, Dr. F. (Ferry), Jetten, Drs. L.F.J. (Bert)
hdl.handle.net/2105/32297
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Adrichem, M. van (Maroeschka). (2012, August). Oog om oog, tand om tand. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32297