Doel: In veel Nederlandse ziekenhuizen wordt het Elektronische Patiëntendossier (EPD) geïmplementeerd. Literatuuronderzoek laat zien dat usability een belangrijk element is voor de implementatie van een EPD. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de rol van usability bij de implementatie van het EPD in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Tevens wordt nagegaan hoe dit zichtbaar is in het implementatieproces. Het Amphia Ziekenhuis heeft als EPD voor Epic gekozen. Methode: Door middel van documenten, observaties en semigestructureerde interviews zijn kwalitatieve data verkregen. Er zijn in totaal zes observaties gedaan en zeventien interviews gehouden. Om het onderzoek vanuit verschillende perspectieven te belichten zijn zeven verpleegkundigen, zeven artsen, twee leidinggevenden en een projectmanager geïnterviewd. De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst. De uitgeschreven interviews zijn vervolgens thematisch gecodeerd en geanalyseerd. Resultaten: Wat betreft het gebruik van het EPD komen veel plus- en minpunten naar voren. De gebruikers willen vooral een simpel EPD dat eenvoudig aanpasbaar is aan hun wensen en de werkprocessen. Het lukt echter niet altijd om veranderingen te realiseren of het duurt te lang. Het EPD is niet vanuit het oogpunt van de gebruikers ingericht. Het wordt gezien als een standaard vorm waarbij alle gebruikers ongeveer hetzelfde voor zich krijgen, terwijl niet iedereen dezelfde informatie nodig heeft. Uit de resultaten blijkt dat gebruikers het EPD qua usability gebrekkig vinden. Conclusie: Uit de resultaten en de discussie blijkt dat usability niet expliciet zichtbaar is in de manier waarop de EPD implementatie tot stand is gekomen in het Amphia Ziekenhuis. Opvallend is dat veel usability elementen zichtbaar zijn in feedback en klachten van gebruikers. Een belangrijke constatering is dus dat usability expliciet een onderdeel van een implementatie aanpak moet zijn.

, , , ,
Dr. J.E.C.M. Aarts
hdl.handle.net/2105/32573
Master Zorgmanagement
Erasmus School of Health Policy & Management

Teker, E. (Esma). (2015, January). De rol van usability bij de implementatie van een EPD in een algemeen ziekenhuis. Master Zorgmanagement. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32573