Deze scriptie onderzoekt de invloed van kenmerken van films, waaronder het filmgenre, vervolgfilms, remakes, het productiebudget, de lengte van een film, steracteurs, het eerdere succes van regisseurs, de MPAA-rating, de periode van uitgave en het kritische succes, en de kenmerken van boeken, waaronder sterauteurs, de doelgroep van het boek, het populaire succes van de boeken en de mate van trouw, op het commerciële succes van boekverfilmingen in de Noord-Amerikaanse filmindustrie. Met behulp van statistisch onderzoek, waarbij verschillende multilineaire regressie-analyses gecorrigeerd naar multicollineariteit zijn uitgevoerd, is correlatie vastgesteld tussen de kenmerken van films en boeken en het nationale box office succes van de meest recente 298 Noord-Amerikaanse boekverfilmingen uitgebracht tussen 2007 en 2013. De resultaten suggereren dat het commerciële succes van boekverfilmingen enerzijds wordt verklaard door de kwaliteit, bekendheid en populariteit van het verhaal en anderzijds door het gebruik van de blockbusterstrategie en de bijhorende conventies van de filmwereld. De meest commercieel succesvolle boekverfilmingen zijn grootschalige mediafranchises geschikt voor adolescenten gebaseerd op bekende en populaire concepten die de economische logica van de blockbusterstrategie volgen.

, , , ,
A. Kersten, S.L. Reijnders
hdl.handle.net/2105/32783
Master Arts, Culture & Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

I. Bakkum. (2014, June 9). Boekverfilmingen: financiële flop of box office succes?. Master Arts, Culture & Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32783