Partijen in de gebiedsontwikkeling, waaronder gemeentes en projectontwikkelaars, zijn op zoek naar nieuwe werkwijzen waarbij de rolverdeling, samenwerking en de wijze waarop deze samenwerking contractueel vormgegeven wordt, aan verandering onderhevig is. Flexibiliteit in contracten is nog een weinig onderzocht terrein. Er is weinig bekend over in hoeverre flexibiliteit in de praktijk toegepast wordt in contracten voor gebiedsontwikkeling, welke factoren een rol spelen bij het opnemen van flexibiliteit in contracten, welk effect flexibiliteit in contracten heeft en hoe daarmee gestuurd kan worden door publieke en private actoren.

, , , ,
Heurkens, E.W.T.M.
hdl.handle.net/2105/33808
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Hoogendoorn, R.D. (2015, November 2). Samen sturen met flexibiliteit. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/33808