Het doel van dit onderzoek is te bekijken wat de invloed is van de directie van een Betaald Voetbal Organisatie. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat de directie in andere industrieën invloed heeft op de resultaten van de organisatie. Er is al aangetoond dat de samenstelling van de directie bij beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten invloed heeft op de prestaties (Bertrand & Schoar, 2003). Bij voetbal is dat echter een ander verhaal, want profvoetballers worden geacht veel meer invloed te hebben, vooral op sportief gebied, dan personeelsleden in andere bedrijfstakken. Bij Formule 1 is ook gebleken dat een directeur met ervaring als coureur beter presteert dan een directeur die deze ervaring niet heeft (Goodall & Pogrebna, 2015). De onderzoeksvraag is: “Heeft de directie van een Betaald Voetbal Organisatie significante invloed op de prestaties?” . Er wordt in het onderzoek aangetoond dat de directie van een Betaald Voetbal Organisatie zowel op sportief als op financieel gebied invloed heeft op de prestaties. De resultaten pleiten ook voor stabiliteit in de directie, dit zorgt voor betere prestaties. Er blijkt dat het positief voor een Betaald Voetbal Organisatie is als er een directielid is met ervaring als profvoetballer. Het werkt echter op sportief gebied negatief als een directielid ervaring heeft in een sport anders dan voetbal. De loonkosten die de directie ontvangt heeft ook een positief effect op de transferuitgaven en dus op het transferbeleid van de Betaald Voetbal Organisatie.