Winkelleegstand is een zeer actueel maatschappelijk probleem in veel Nederlandse steden. Vooral in de binnenstad, het visitekaartje van een stad, is een te hoog percentage leegstaand winkelvastgoed een groot probleem voor de gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en andere gebruikers van de binnenstad. Sommige steden hebben daar de afgelopen jaren een succesvolle aanpak op losgelaten waardoor het probleem verminderd is, voor anderen duurt de worsteling voort. Leegstand in stadscentra is zeer problematisch, zeer complex en een groot maatschappelijk probleem. Vastgoedeigenaren en ondernemers komen in de problemen, het stadscentrum wordt steeds onaantrekkelijker om te bezoeken en er is veel economische schade.

Leegstand is een thema dat de afgelopen decennia veelvuldig terugkomt in wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek behandelt het thema vanuit een aantal specifieke invalshoeken, welke het onderzoek relevant en zeer actueel maken. Het schaalniveau van de middelgrote stad is relatief onderbelicht, de koppeling van de internationaal genoemde factoren aan dit schaalniveau heeft enkele zeer interessante inzichten opgeleverd.

Braun, Dr. E., Haaren, Drs. J. van
hdl.handle.net/2105/36062
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Wijk, B. van (Bart). (2016, June 27). Samen succesvol in de binnenstad. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/36062