Additional Metadata
Keywords ambtelijk vakmanschap, transformationele leiderschapsstijl, organisatieveranderingen, overheidssturing, sociaal domein
Thesis Advisor dr. B. Vermeeren, prof.dr. M. van der Steen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/36836
Series Public Administration
Citation
Bay, S. (2016, December 16). Ambtelijk vakmanschap nieuwe stijl. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/36836