In deze masterthesis is onderzocht of de radicale verlichtingsdenker Koerbagh intellectueel verzelfstandigd zou moeten worden van zijn beroemde tijdgenoot Spinoza. In de literatuur wordt Koerbagh namelijk doorgaans uitsluitend in een spinozistische traditie geplaatst of zelfs als onvolwaardig spinozist bestempeld. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag worden allereerst het leven en de historische context van de beide denkers uiteengezet. Dan worden de belangrijkste filosofische thema’s uit Spinoza’s Ethica en Koerbaghs Licht integraal behandeld. Deze werken worden systematisch met elkaar vergeleken en in een historisch-filosofische context geplaatst. De conclusie luidt dat Koerbagh niet uitsluitend in een spinozistische traditie staat en als van Spinoza verzelfstandigd denker moet worden beschouwd. Waar Spinoza meer een metafysisch en uiteindelijk ethisch denker is, een systeembouwer en elitaire filosoof, is Koerbagh meer een intellectuele activist, geloofscriticaster, religieus hervormer en volksverlichter. Het contrast tussen Spinoza als elitaire filosoof en Koerbagh als volksverlichter duidt meer in het algemeen op de heterogene aard van de verlichting.