Opbrengstgericht werken is rijksbeleid dat niet op alle basisscholen even succesvol is geïmplementeerd. Dit onderzoek verklaart verschillen op leerkracht- en organisatieniveau. Beleidsverveemding is van invloed op tactisch niveau: als leerkrachten inspraak hebben in de implementatie op school en het belang van OGW voor hun leerlingen inzien, slaagt de implementatie beter. Hoe beter de schoolleider de balans vindt tussen het geven van inspraak, het creëren van draagvlak en het inperken van beleidsvrijheid, hoe beter het beleid geïmplementeerd is. Scholen implementeren OGW ‘omdat het moet’ van de Onderwijsinspectie en maken zo het meetbare belangrijk in plaats van het belangrijke meetbaar. Dat leidt tot papieren implementatie: het beleid wordt op papier uitgevoerd, maar het daadwerkelijk handelen van leerkrachten in de klas verandert nauwelijks. Als leerlingen zich minder goed ontwikkelen, kunnen zij later niet optimaal bijdragen aan de kenniseconomie. Laat leerkrachten dus meepraten over onderwijsdoelen en -methoden. In gebonden vrijheid werken scholen het meest opbrengstgericht.

Additional Metadata
Keywords Implementatie, beleidsvervreemding, Beleidsvrijheid, professioneel vermogen
Thesis Advisor dr. R.F.I. Moody, dr. A. van Sluis
Persistent URL hdl.handle.net/2105/37180
Series Public Administration
Citation
Tol, van H.M. (2017, February 17). Gebonden vrijheid. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/37180