De overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en daarmee een decentralisatie van taken van Rijk naar gemeenten leidt tot de vraag naar een toekomstbestendig systeem met betaalbare voorzieningen, of combinaties van voorzieningen, die passen bij de hulpvraag van de cliënt én binnen de nieuwe participatiesamenleving. Het Haagse college van B&W ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor zorgcoöperaties. Deze scriptie is een ontwerpgericht kwalitatief onderzoek als wat de basis vormt voor de innovatiestrategie van de gemeente Den Haag. De theorie laat zien dat deze innovatiestrategie moet passen in een netwerksamenleving en in het licht van Public Value Management. Er wordt gekeken naar innovatiestrategieën in de private sector en gebruik gemaakt van het model van de exponentiele organisatie van Yuri van Geest om te komen tot randvoorwaarden die vereist zijn voor de implementatie van zorgcoöperaties in Den Haag.

Additional Metadata
Keywords Zorgcooperatie, Wmo, Ontwerpgericht, exponentiele organisatie, netwerksamenleving
Thesis Advisor dr. J.L.M. Hakvoort, dr. M. A. Beukenholdt-Ter Mors
Persistent URL hdl.handle.net/2105/37514
Series Public Administration
Citation
S. van den Heuvel. (2017, April 7). Zorgcoöperatie. Een ontwerpgericht onderzoek naar de randvoorwaarden voor implementatie van zorgcoöperaties in Den Haag. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/37514