Om de zorg voor ouderen betaalbaar te houden, zet de overheid in op decentralisatie door middel van het bevorderen van zelfmanagement en het benutten van het eigen netwerk. De rol van de mantelzorger wordt derhalve steeds belangrijker. Cliënt, mantelzorger en thuiszorgmedewerker moeten tezamen het zorgproces behoorlijk vorm te geven. Het samenspel tussen deze drie wordt door bovenstaande ontwikkelingen alsmaar belangrijker. Effectieve samenwerking tussen hen is cruciaal, maar verloopt in de praktijk vaak moeizaam. Het is onduidelijk wat de rol van de mantelzorger in deze samenwerkingsdriehoek is. Het is derhalve relevant om inzichten te verwerven over de rol die de mantelzorger in de samenwerking heeft. Dit onderzoek heeft deze rol vanuit het perspectief van de thuiszorgmedewerker onderzocht.

Additional Metadata
Keywords thuiszorg, mantelzorg
Thesis Advisor Doekhie, K. (Kirti)
Persistent URL hdl.handle.net/2105/38343
Citation
Butter, M. den (Marlies). (2017, June 11). De onmisbare, doch onbekende rol van de mantelzorger. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/38343