In deze studie is door middel van literatuuronderzoek onderzoek gedaan naar het effect van ‘parkeren’ op autogebruik. Dit is gedaan aan de hand van drie attributen van parkeren, namelijk het aanbod, de prijs, en de locatie van parkeergelegenheid. De literatuur geeft aanleiding om te denken dat elk van deze drie attributen gebruikt kan worden om autogebruik te beïnvloeden. Het aanbod van parkeergelegenheid heeft een positief effect op autogebruik, terwijl de prijs van parkeergelegenheid een negatieve invloed heeft op autogebruik. In het kader van het laatste resultaat is het van belang dat lagere inkomens gevoeliger zijn voor veranderingen in de prijs, evenals mensen met werkgerelateerde reisdoelen. De gevoeligheid voor de prijs is ook groter voor mensen met gebieden in het centrum als bestemming, wat wijst op een effect van de locatie van parkeergelegenheid. De gemiddelde prijselasticiteit is ongeveer -0,4. Dieper onderzoek naar de grootte van de effecten van aanbod, prijs en locatie en het ook overwegen van andere opties om autogebruik terug te dringen zouden kunnen bijdragen aan het voeren van efficiënt beleid op dit terrein.

Additional Metadata
Keywords parkeerbeleid, aanbod, prijs, locatie, autogebruik
Thesis Advisor G. Mingardo
Persistent URL hdl.handle.net/2105/39170
Series Economics
Citation
F. Verweij. (2017, September 2). De Prikkels van Parkeerbeleid. Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/39170