Beleidsmatig ligt de focus in Nederland ook op binnenstedelijk bouwen. De voorkeur voor wonen in de stad kan vanuit deze studie echter worden genuanceerd. Woonconsumenten willen niet koste wat kost in de grote stad wonen en alleen onder de condities van optimaal bereikbare woonlocaties met relatief grote appartementen in de centra en met woonhuizen in de buitenwijken lijkt de beleidswens van binnenstedelijk bouwen benaderd te kunnen worden. De voorkeur van woonconsumenten verschuift naar woonlocaties buiten de grote steden als deze een betere bereikbaarheid kennen in termen van reistijd woon-werkverkeer. Er zijn vele factoren van invloed op de keuze van de woonlocatie van woonconsumenten. De factor reistijd woon-werkverkeer en de prijs van de woning zijn er daar twee van. Beide beïnvloeden het ruimtelijk gedrag en daarmee ook de mate waarin mensen kiezen voor wonen in de grote stad. In deze studie staat de afweging van woonconsumenten tussen woonlocatie, woningprijs en reistijd woon-werkverkeer centraal. Voor het afleiden van voorkeuren van woonconsumenten is de analysemethode ‘choice-based conjoint analysis’ toegepast. De data is middels een survey onder een internetpanel vergaard. De resultaten van het onderzoek geven aan dat woonconsumenten gemiddeld genomen wel de grote steden in Nederland als voorkeurslocatie hebben maar daar niet koste wat kost ook willen wonen. De bereidwilligheid van huishoudens te kiezen voor een klein appartement om maar in het centrum van de stad te wonen is relatief beperkt. De voorkeur gaat uit naar grotere appartementen ook al hebben deze, binnen de bandbreedte van de financieringsmogelijkheden, een hogere prijs. Daarnaast is er een relatief sterke voorkeur voor woonhuizen in de buitenwijken van de grote steden. Deze voorkeur voor wonen in relatief lage dichtheden kan op gespannen voet staan met de financierbaarheid van transitieopgaven en de kwantitatieve doelstellingen waar overheden voor staan.

, , , , , , , , , ,
Haaren, J. van
hdl.handle.net/2105/39708
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Gerritsen, R. (2017, July). De stad, reistijd en woningprijzen. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/39708