Dat gemeenten, ontwikkelaars en ondernemers inzetten op aantrekkelijke binnensteden is een logisch gevolg van de strijd om de consument. Aantrekkelijke steden doen het economisch beter en lijken daardoor ook alsmaar te groeien ten koste van andere steden en dorpen. Om de stad aantrekkelijk te houden of te maken, worden veel initiatieven genomen om meer bezoekers naar de binnenstad te krijgen en langer vast te houden. Meer mensen in de stad verhoogt de levendigheid in de stad waardoor de aantrekkelijkheid op andere mensen wordt vergroot. Mensen houden er van om op plekken te zijn waar meer mensen komen. Het binnenstadsplein is voor de stad een gebied waar activiteiten plaats kunnen vinden die mensen aantrekken. Het plein is dan ook een prima ruimte voor het organiseren van evenementen, festivals en markten. Maar wat als er niets wordt georganiseerd? Dan is het plein vaak koud, leeg en ‘dood’. Kunnen voorzieningen op en rond het plein levendigheid bevorderen wanneer er geen programmering is? In dit onderzoek staat de beantwoording van de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen voorzieningen op en rond openbare binnenstadspleinen bijdragen aan het vergroten van de levendigheid op het plein”.

Additional Metadata
Keywords onderzoek, voorzieningen, openbare binnenstadspleinen, levendigheid, gemeenten, ontwikkelaars, ondernemers, consumenten
Thesis Advisor Braun, E.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/39709
Series Master City Developer
Note MCD 12
Citation
Klarenbeek, R. (2017, July 4). Het plein is dood, lang leve het levendige plein!. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/39709