Deze studie onderzoekt of leden van Arabische minderheden in de eerste fase van het selectieproces gediscrimineerd worden op basis van etnische indicatoren (naam en nevenactiviteiten) in het Curriculum Vitae, wanneer zij solliciteren naar een hogere front- of back-office functie en heeft als doel eerder onderzoek (Derous et al., 2006a) te repliceren. Eerste- en tweedejaars psychologiestudenten (N = 81) van de Erasmus Universiteit Rotterdam beoordeelden vier profielen op baangeschiktheid. Er is gebleken dat kandidaten met een Arabisch-klinkende naam geprefereerd worden boven kandidaten met een Nederlands-klinkende naam. Gemengde Nederlands-Arabische profielen worden het meest geschikt gevonden voor de hogere functies. Anoniem solliciteren is voor de hoger opgeleide Arabische kandidaten om deze reden niet verstandig. De theoretische en praktische relevantie van de studie worden besproken.

Discriminatie, Werving en Selectie, Etniciteit, Minderheden, Baangeschiktheid
Derous, E., Hooft, E. van
hdl.handle.net/2105/4093
Psychology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kleijn Hesselink, A. (2007, June 21). Discriminatie in het Selectieproces: De Invloed van Etnische Indicatoren op Bevonden Baangeschiktheid.. Psychology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/4093