In dit onderzoek wordt getoetst of bevlogenheid (vitaliteit, toewijding en absorptie) besmettelijk is van leidinggevenden naar medewerkers toe. Eveneens wordt getoetst of charismatisch leiderschap en Leader Member Exchange (LMX) deze relatie medieëren. Participanten waren 252 leidinggevenden en medewerkers van een groot kledingverkoopbedrijf in Nederland en België en de hypotheses zijn getoetst op afdelingniveau (N = 52). Partiële correlatie analyses zijn uitgevoerd en mediatoren zijn getoetst volgens het mediatie model van Baron en Kenny (Kenny, 2006). Significante resultaten werden gevonden voor de besmettelijkheid van bevlogenheid tussen leidinggevenden en medewerkers. Charismatisch leiderschap (zelfbeoordeling) was significant gerelateerd aan vitaliteit en toewijding van leidinggevenden, en aan vitaliteit van medewerkers. Charismatisch leiderschap (teambeoordeling) was gerelateerd aan toewijding van leidinggevenden, en aan bevlogenheid van medewerkers. LMX was gerelateerd aan bevlogenheid van medewerkers. Een partieel mediatie effect werd gevonden voor charismatisch leiderschap (zelfbeoordeling) voor vitaliteit en voor charismatisch leiderschap (teambeoordeling) voor toewijding.

Additional Metadata
Keywords Besmettelijkheid, bevlogenheid, charismatisch leiderschap, LMX
Thesis Advisor Gorgievski, M., Born, M.P.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/4094
Series Psychology
Citation
Boot, A.M. (2007, June 21). Besmettelijkheid van bevlogenheid van leidinggevenden naar medewerkers toe: Spelen charismatisch leiderschap en LMX een medieërende rol?. Psychology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/4094