Zeemeijer (2016) veronderstelt in het nieuwsartikel “bedrijven investeerden nog nooit zo weinig in onderzoek” dat : “Ondanks alle initiatieven om ondernemers aan te sporen om te innoveren, hebben bedrijven in de afgelopen tien jaar nog nooit zo weinig geld uitgegeven aan onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (R&D). Dat blijkt uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2016, die de Erasmus Universiteit donderdag heeft gepubliceerd. Bedrijven investeren dit jaar gemiddeld 2,1% van hun omzet in R&D. Dit is het laagste percentage sinds 2006, het jaar dat de Rotterdamse hoogleraar Henk Volberda het onderzoek is gestart.” Bedrijven die halffabricaten of alleen grondstoffen leveren vormen hier geen uitzondering op. Ze verliezen hun concurrentieslag en de gebruikte business modellen zijn niet meer toereikend om voldoende cash flow te generen om overleven op lange termijn te garanderen. Een van de keuzes die bedrijven kunnen maken is het verlengen van de product life cycle door in plaats van het vermarkten van hun eigen producten, services te gaan vermarkten. Ze zouden zelfs zover kunnen gaan om met hun afnemers gezamenlijke services te gaan ontwikkelen en afzetten waarbij winstgevendheid gedeeld wordt. Een aantal bedrijven die deze keuzes in het verleden hebben gemaakt kiezen thans voor de tegengestelde weg, door middel van het ontkoppelen van deze services. Er is veel onderzoek gedaan naar bedrijven die eindproducten leveren en bij een aantal van de reeds ontwikkelde modellen ontbreekt de klant. In dit onderzoek is getracht om de klant en klantwaarde te incorporeren in de bestaande modellen, een model te ontwikkelen dat een indicatie kan geven of services voor bedrijven die halffabricaten of grondstoffen leveren wel of niet verder vercommercialiseerd kunnen worden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een multi case study. Eerst heeft er een uitgebreide literatuurstudie plaats gehad, vervolgens is er data gegenereerd via semi gestructureerde interviews bij vijf bedrijven en vervolgens is er mede op basis van deze voornoemde databronnen een model opgesteld dat vervolgens is getest. De eerste resultaten uit dit model geven een richting aan de hand waarvan het management van de onderneming een strategische keuze zou kunnen maken.

Additional Metadata
Keywords Technisch Consultant, strategische intentie, business model, klantwaarde, services
Thesis Advisor Stevens, M.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41277
Series Operational Excellence in Services and Supply Chains
Citation
Hofstee, E. (Erik), & Ende, J. van den. (2017, October 30). Verandert de strategische intentie van een onderneming door invloed van technisch consultants. Operational Excellence in Services and Supply Chains. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41277