De ondersteunende functie heeft een verzameling aan expertises tot zijn beschikking welke uniek zijn binnen de organisatie. Voorbeelden van afdelingen die behoren tot de ondersteunende functie zijn Juridische Zaken, Facilitair Management en Procurement. Dergelijke afdelingen behoren niet tot het kernproces van de organisatie, maar leveren diensten en advies aan de andere organisatie onderdelen zodat deze hun werk kunnen uitvoeren. Een middel om deze expertises beter tot nut voor de organisatie te laten zijn, is het bevorderen van Corporate Entrepreneurship binnen de ondersteunende functie. Dit onderzoek is gericht op het onderzoeken van Corporate Entrepreneurship bevorderende organisatie factoren. De organisatiefactoren zijn uitgangspunten waar op organisaties maatregelen kunnen treffen om ondernemerschap te bevorderen. De probleemstelling van dit onderzoek is: “Hoe verhouden Organisatie Factoren zich ten opzichte van elkaar binnen de Ondersteunende Functie?” Het onderzoek start met een literatuurstudie binnen de domeinen van Corporate Entrepreneurship, Succesvol projectmanagement en de Ondersteunende Functie. Uit het literatuuronderzoek komen onder andere de organisatie factoren ter sprake welke Corporate Entrepreneurship bevorderen. Daarnaast wordt de Corporate Entrepreneurship theorie verkent en inzichtelijk gemaakt waar dit onderzoek zich binnen dit domein op richt. Tenslotte beschrijft het de kenmerken en dynamiek van de ondersteunende functie en hoe het zich verhoudt in een organisatie ten opzichte van andere organisatie onderdelen. Volgend uit het literatuur onderzoek volgt de Methodologie. In de methodologie wordt toegelicht waarom voor een multiple-case studie is gekozen in combinatie van semigestructureerde interviews. Er zijn in totaal 13 diepte interviews gehouden waarvan 3 bij Defensie Materieel Organisatie, 9 bij ABN AMRO en 1 bij de NS. De uitkomsten van de interviews zijn uitgeschreven in het hoofdstuk resultaten. Gemiddeld per interview, een verslag van één pagina. Uit de Analyse komt naar voren dat vier organisatie factoren voornamelijk als relevant zijn benoemd door de deelnemers. Dit zijn Management Support, Autonomie, Opheffen van Organisatorische Grenzen en Beloning. Uit de analyse is een stelling gekomen dat van deze vier factoren, Management Support mogelijk de cruciale factor is. Dit hangt samen met de dynamiek waar mee de ondersteunende functie binnen de organisatie te maken heeft. Deze stelling kan tijdens dit onderzoek niet bevestigd worden. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Echter kan de hoofdvraag van het onderzoek wel worden beantwoord. Dat in dit onderzoek aanwijzingen zijn gevonden dat er wel een onderscheid is te maken in relevantie tussen de verschillende organisatie factoren. Dit is een aanmoediging om toekomstig onderzoek naar Corporate Entrepreneurship binnen de ondersteunende functie te verrichten.

Additional Metadata
Thesis Advisor Hulsink, W. (Wim), Jansen, J. (Justin)
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41288
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Das, J. (Jeroen). (2017, October 30). Corporate Entrepreneurship binnen de ondersteunende functies. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41288